Skönabäck

Skönabäck med Borgsjön är en njutning att besöka. Att gå längs stranden av sjön inne i skogen är en lisa för själen. Sjön är uppkommen av att det behövdes vattenkraft till bl.a. en kvarn och det rann en bäck genom en ravin. Så det blev till att dämma och invalla.

Vi låter bilderna tala

 

sko-001.jpg

sko-002.jpg

sko-003.jpg

sko-004.jpg

sko-005.jpg

sko-006.jpg

sko-007.jpg

sko-008.jpg

sko-009.jpg

sko-010.jpg

sko-011.jpg

sko-012.jpg

sko-014.jpg