Ruinerna i skogen

Jag är uppväxt på Häckeberga som ligger vid Genarp som var vår ort, postadress, kommun och pastorat. På gamla dagar har intresset blivit större och utmynnat i två skrifter nämligen Torparungen med den beskrivning av min uppväxtminjö som finns under annan knapp samt denna där jag gått omkring i skogarna och hittat rester av forna byggnader och annat. Det är mer än på Häckeberga det finns ruiner och jag har dokumenterat några andra och alla inns under olika länkar nedan.

Jag har även hittat intressanta sidor om trakten och lägger in länkar till dessa:

Kolugnarna vid Genarp 

Genarpsjärnvägen 

Vattenmöllan

Linbastan

Iskällaren

Handelsträdgården

Höje å

I skogen

Lemmeströ kyrkoruin

Lindholmens borg

Munkabron

Gröna lund