Bilder byggden

   

mod-1.jpg

Bilden tagen på Mölledagen 2013

 Bröddarps Mölla

Bröddarps mölla som uppfördes 1840-1841 ligger i Vellinge kommun mellan Västra Ingelstad och Arrie.

Se beskrivning på Vellinge komuns hemsida   >>