Iskällaren

Slottet använde mycket is till punchen, men den mesta isen användes i köket att kyla matvaror med. Den sågades upp från sjön på vintern och lagrades i speciella iskällare av vilka jag hittat den största och dokumenterar så gott det gick med nytagna bilder. tänk att den står kvar efter att ha varit övergiven sedan 1940-talet och taket försvunnit seddan länge men valvet i murad tegel står fortfarande intakt. Detta hus kallades för iskällare då det mesta låg under jord, men där var ingen våning över.

Och tänk att det blev bilder även inne i källaren, där var helt mörkt och jag fick sikta på måfå.

Utanför dörröppningen sluttade marken brant flera meter ner och det gick inte tt stå upprätt vid fotograferingen och därförs syns inte hela dörröpningen helt.

/ha-04.jpg

Nu har jag flyttat up framför öppningen och vi ser hur välbevarad den är.

Gråstensväggar av några meters höjd och tjocklek

/ha-05.jpg

 

Väggarna är av gråsten som murats upp och håller kylan bra även på sommrarna.

/ha-06.jpg

Valvet är murat av tegel och man kan beundra de som utfört detta som ståt emot vatten och kyla i så många år

/ha-07.jpg

I taket finns en trälucka som togs bort och isen lämpades ner härifrån.

/ha-08.jpg

 

/ha-09.jpg

Ytterliggare en bild av en vägg som visar hur gediget bygget var.

/ha-10.jpg

 

/ha-11.jpg

Och till sist en bild av det som syns ovan mark av huset.