Hoje A

Vi håller på med ett projekt där vi följer Höje å från dess början vid Skönabäck och mot utloppet i Lomma.

Här har vattekraften utnytjats vid ett flertal ställen och vi både filmar och tar blder från de olika ställena som vi hittar där de finns trevliga bilder att få.

 

Vi börjar vid Skönabäck och Borgsjön Titta på bilder

Vi kommer närmare Häckebergasjön. Här är Munkabron. Titta på bilder

Utloppen från Häckebergasjön med turbinen m.m. Titta på bilder

Längre nedströms ligger Vannmöllan. Titta på bilder