Genarpsjärnvägen

Under mina tidiga år fanns det järnväg mellan Genarp och Malmö. Den gick förbi toppeladugård över Klågerup Bokskogen vid Torup med flera platser innan den kom till Malmö. Banan lades ner 1948 och ag var då 11 år men har ett svagt minne av att vi reste någa gånger till Malmö där min äldsta syster bodde.  Du får här en länk till Kultuprtalen där en beskrivining finns. Jag kommer att lägga in egna bilder av vad som återstår 

KULTURPORTALEN

Bilden av det kransprydda loket finns i serveringen vid Bokskogns rekreationsområde och togs den sista turen på banan 1948.

/p9156393.jpg

På denna plats i Boksogen låg en gång hållplatsen där de danssugna kunde gå av och på

/p4116162.jpg